Smoked Entrecote ± 100 gr

Brand : Fumeci
Price : AED 24.05  + VAT
Smoked Entrecote  ( Fume Antrikot ) ± 110 Gr